Home » Què Fem

Què Fem

 - Amura Capital

La gestió d'immobles en lloguer constitueix un dels eixos principals de la nostra activitat. No obstant, el nostre objectiu va més enllà. Pretenem aportar un valor afegit a aquells que participen en qualsevol operació immobiliària (propietaris, inversors, llogaters, etc.). Directament i/o mitjançant una completa xara de col·laboradors especialitzas en diferents àrees, ens assegurem que el nostre clilent compti amb un recolçament en aspectes tan importants com:

* Assessorament i optimització fiscal de l'operació;
* Redacció i revisió del contractes de reserva, arres, compravenda i lloguer;
* Compliment de la normativa específica en matèria d'habitatge (LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge);
* Tramitació de la cèdula d'habitabilitat;
* Aportació d'immobles a societats mercantils;
* Cerques i inscripcions Registrals (Registre Mercantil i de la Propietat);
* Revision tècquines d'edificis (Due Diligence Tècniques);